News

Back

Nové podmínky u přepravy nebezpečných věcí

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás upozornit na nové podmínky u přepravy nebezpečných věcí od 1.1.2017. Tímto dnem vstoupily v platnost změny uvedené v RID 2017. Platné znění RID 2017 je uvedeno na stránkách OTIF.

Pokud není stanoveno jinak, lze do 30.6.2017 (24:00 hod.) přepravovat nebezpečné věci za podmínek uvedených v RID 2015. U těchto přeprav je nezbytné uvést v přepravním dokladu zápis dle zvláštního ustanovení dle 5.4.1.1.12 RID:

Přeprava podle RID, který platil před 1. lednem 2017“.

V případě mezinárodní přepravy musí být zvláštní ustanovení doplněno také v jazykové mutaci:

Beförderung nach dem vor dem 1. Januar 2017 geltenden RID“ nebo

Carriage in accordance with RID in force before 1 January 2017“ nebo

Transport selon le RID applicable avant le 1et Janvier 2017“.

U přepravy nebezpečných věcí, splňujících již podmínky RID 2017, se výše uvedený zápis neuvede.

Poznámka:

RID 2017 v českém jazyce vstoupí v platnost pro Českou republiku dnem jeho uveřejnění ve Sbírce mezinárodních smluv, resp. zveřejněním na oficiálních stránkách Ministerstva dopravy ČR.

V případě nejasností kontaktujte bezpečnostního poradce ČD Cargo.Infoline

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

monday - friday
8.00 - 16.00 hour


Customers
service centre

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

monday - friday
7.00 - 18.00 hour

 ČD Cargo

It offers the transport of a wide array of goods ranging from raw materials to products with a high added value, transport of containers, special consignment, rental of railway wagons, railway siding services, and other transport services.