Portál aplikací: SOČ-NL, CNP, …

Aktuality


Změna pravidel pro použití tranzitního režimu při přepravě zboží po železnici

S účinností od 1. května 2019 dochází ke změně pravidel pro použití tranzitního režimu Unie
založeného na listinných dokladech pro zboží přepravované po železnici.

Nově nebudou železniční společnosti osvobozeny od poskytnutí jistoty, jak bylo uvedeno v čl. 95 nařízení Komise 2913/92. Bližší informace.

 

ČD Cargo na veletrhu v Moskvě
Ve dnech 15. – 17. dubna 2019 se na moskevském výstavišti Crocus Expo uskutečnil další ročník úspěšného veletrhu TransRussia . Na společném stánku s dopravcem ZSSK Cargo a spediční...
Měření hluku na lokomotivách ČD Cargo
ČD Cargo již v minulosti při opravách vyšších stupňů nechalo provést na několika lokomotivách řady 363 úpravu mezistěn stanovišť. Tato úprava spočívá v zaizolování mezistěn hmotou...
ČD Cargo na lázeňské dráze
14. dubna 2019 zajistilo ČD Cargo odvoz výsypných vozů po sypání štěrku v úseku Krásný Jez – Teplička u Karlových Varů. Jak dokládají snímky našeho strojvedoucího Aleše Bílka,...
Posila lokomotivního parku ČD Cargo
Lokomotivní park ČD Cargo posílil o lokomotivu TRAXX 187.344 (typ TRAXX F140 AC3) z parku pronajímatele Railpool. Tento stroj byl poprvé nasazen 11. dubna 2019 na ucelený vlak z Passau...
Přehled aktualit

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby