$theme.include($top_head_include)

Dřevo a papírenské výrobky

Přepravována je zejména vytěžená dřevní hmota z lesů v ČR z mnoha míst nakládky na celé síti, která se v čase mění podle míst těžby. Tyto přepravy jsou doplňovány importními přepravami dřeva z okolních států, například Polska nebo Litvy. Příjemcem tohoto zboží je dřevozpracující a papírenský průmysl jak v ČR, tak i zahraničí, zejména v Rakousku.

Dále je přepravováno řezivo a dřevní štěpka, pro její přepravy je zpravidla využívána technologie Innofreight.

Papír je přepravován z některých českých papíren, například Štětí, Větřní, a to především v exportu a též tranzitu ze Skandinávie. Tyto přepravy jsou v menší míře doplňovány návozy recyklovaného sběrového papíru zpět do papíren.

Největšími zákazníky v této komoditě jsou Wood & Paper, Silva CZ, Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., Stora Enso Wood Products Planá s.r.o. a další.

Kontakt

Dovoz dřeva z Běloruska a Ruska

V souvislosti se zvyšujícím se zájmem o dovoz dřeva z Běloruska a Ruska do České republiky nabízí ČD Cargo zajištění těchto přeprav ve skupinách vozů i v ucelených vlacích. Součástí nabídky je:

  • zajištění železniční přepravy v Bělorusku a Rusku
  • zajištění překládky v terminálu v Małaszewicích
  • zajištění železniční přepravy v Polsku a samozřejmě po České republice
  • zajištění železniční přepravy tranzitem přes Českou republiku do Rakouska a na Slovensko
  • další doplňkové služby, jako např. celní odbavení.

Velkou výhodou je realizace přeprav na paletových nástavbách Innofreight, které odstraňují nevýhody doposud používaných vysokostěnných vozů (obtížná vykládka, nižší ložná hmotnost apod.).

Nakládka dříví - všeobecná pravidla

Pro základní orientaci v nakládce a zajištění kmenového dříví v železničních nákladních vozech jsme připravili krátký výtah pravidel s upozorněním na závady, které se v provozu ČD Cargo, a.s. opakovaně vyskytují.

Veškeré informace k předmětné problematice jsou uvedeny v Nakládacích směrnicích UIC svazek 2 zboží část 2.1

Příklady nakládání platné pro kmenové dříví a kulatinu najdete v aplikaci HelpLoad.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics