Projekt na vybavení lokomotiv ř. 753.7 vlakovým zabezpečovačem ETCS

Program veřejné podpory: Zajištění interoperability v železniční dopravě
Název výzvy: Výzva č. 75 - Zajištění interoperability v železniční dopravě - vybavování ETCS jednotkami („dále jen „Výzva“)
Název projektu: Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel ř. 753.7 ČD Cargo, a.s. (dále jen „Projekt“)

Popis projektu

Cílem Projektu je vybavení celkem 30 hnacích vozidel ř. 753.7 vlakovým zabezpečovačem ETCS (Level 2, Baseline 3). Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Celková míra kofinancování činí max. 85 % způsobilých výdajů, přičemž maximální výše podpory na vybavení jednoho hnacího vozidla mobilní částí ETCS činí 6 750 000 Kč. Kompletní dokončení Projektu se předpokládá do 31.3.2023.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics