Specifické vzdělávání interních lektorů a zaměstnanců – uživatelů informačních systémů ČD Cargo, a.s.

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Ministerstva průmyslu a obchodu.
Období realizace: březen 2011 – říjen 2012
Rozpočet projektu: 10 184 044,08 Kč
Podpora z prostředků ESF a státního rozpočtu: 2 546 011,02 Kč
Cílová skupina: 1636 zaměstnanců – uživatelů informačních systémů ČD Cargo 

Cílem projektu je proškolení provozních zaměstnanců a vytvoření konceptu vzdělávání v oblasti informačních systémů, které se využívají v provozním úseku společnosti. Nedílnou součástí je také tvorba dvou elektronických kurzů, které budou vhodně doplňovat prezenční školení zaměstnanců.

Obsahem projektu je tvorba vzdělávacího systému pro ojedinělé informační systémy používané ve společnosti ČD Cargo, jako např. DISC – systém operativního řízení, APS – systém pro vedení docházky provozních zaměstnanců, EROZA – systémové rozhraní pro komunikaci se zákazníky apod. Provozní zaměstnanci budou proškoleni interními lektory, kteří jsou vybráni z řad zaměstnanců ČD Cargo odpovídajících za správu a vedení jednotlivých informačních systémů.

Projekt kromě vzdělávání v oblasti provozních informačních systémů tak nabídne možnost se seznámit s aplikačním portálem ČD Cargo, a.s. Jedná se o databázové prostředí vytvořené primárně pro potřeby společnosti.

V neposlední řadě budou vyškoleni v rámci projektu interní lektoři SAP, kteří získají znalosti v oblasti využívání specifických nástrojů SAP vytvořených „na míru" společnosti ČD Cargo.

Obsah dvou e-learningových kurzů bude zaměřen jak na provozní oblast, tak i na oblast aplikačního portálu. Obě lekce budou zahrnovat softwarem simulace, návody na použití nebo tréninky, kterými si bude moci zaměstnanec vyzkoušet zadávání dat.
Celý projekt je svými aktivitami zaměřen především na specifické vzdělávání, které je určeno k využití pouze pro vybranou skupinu zaměstnanců ve společnosti ČD Cargo, a.s.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics