Specifické vzdělávání podnikových lektorů a provozních zaměstnanců ČD Cargo, a.s., v oblasti předávky a přejímky vozů od přepravců

Období realizace: duben 2010 – září 2011
Rozpočet projektu: 6 708 252,16 Kč
Podpora z prostředků ESF a státního rozpočtu: 1 587 633,22 Kč

Projekt byl rozdělen do dvou základních fází:

  1. Tvorba metodiky a proškolení podnikových lektorů
  2. Školení provozních zaměstnanců

Na základě spolupráce odborného týmu metodiků tak byla v průběhu první fáze vytvořena metodika a školicí materiál - Průvodce předávkou a přejímkouv ozvů a zásilek od přepravců.

V druhé fázi pak prošlo školení 890 provozních zaměstnanců, kteří se mohli seznámit s praktickými ukázkami a teorií v souvislosti s předávkou a přejímkou vozů. Dvoudenní školení přineslo zaměstnancům rozšíření znalostí a díky konkrétním případům z daných regionů i ujasnění práce v terénu.

Na základě vyhodnocení dotazníků spokojenosti vyplývá, že celý koncept školení byl pro společnost ČD Cargo, a.s. velkým přínosem. V současné době konceptem vzdělávání prochází další skupiny zaměstnanců. Školení již probíhá mimo vlastní projekt..


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics