Projekt přestavby lokomotiv ř. 163 pro rozšíření provozu na střídavém systému (projekt 2)

Program veřejné podpory: Zajištění interoperability v železniční dopravě
Název výzvy: Výzva č. 64 – Zajištění interoperability v železniční dopravě – Implementace subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob – umožnění provozu na systému 25 kV/50 Hz („dále jen „Výzva“)
Název projektu: Přestavba vybraných lokomotiv ČD Cargo, a.s. pro rozšíření provozu na střídavém systému 25 kv / 50 Hz - projekt 2 (dále jen „Projekt“)

Popis projektu

Cílem Projektu je přestavba celkem 10 hnacích vozidel ř. 163 pro rozšíření provozu na střídavém systému 25 kV / 50 Hz. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Celková míra kofinancování činí max. 50 % způsobilých výdajů. Kompletní dokončení Projektu se předpokládá do 31.10.2022.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics