Zvyšování kvalifikace strojvedoucích a svářečů ČD Cargo, a.s

Popis projektu

Tento projekt je realizován v rámci výzvy č. 35 „Školení je šance", kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Finanční prostředky jsou poskytnuty ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, ze kterého byla poskytnuta dotace pro realizaci projektu v hodnotě 8.902.646,37 Kč, když celkové náklady na jeho realizaci činí 14.897.477,28 Kč.

Základním cílem je realizace odborného i specifického vzdělávání pro 290 vybraných zaměstnanců společnosti ČD Cargo, a.s.

Cíle projektu: Celkem 290 zaměstnanců podstoupí v průběhu sedmi měsíců od 1. února 2010 do 31. srpna 2010 vybrané odborné kurzy i specifické vzdělávací akce.

Převážná část projektu se zaměřuje na vzdělávání strojvedoucích, kteří si prostřednictvím tohoto projektu budou moci zvyšovat kvalifikaci v odborných kurzech, které jim umožní zvýšit uplatnitelnost na trhu práce v oblasti železniční dopravy. Strojvedoucí se tak budou účastnit základního motorového kurzu, přeškolovacích kurzů na stejnosměrnou, střídavou a vícesystémovou elektrickou trakci. Strojvedoucí operující v obvodu pohraničních přechodových stanic si zároveň budou moci zvýšit kvalifikaci v relevantních cizích jazycích, a to především v německém a polském.

Svářeči působící v jednotlivých Střediscích oprav kolejových vozidel ČD Cargo, a.s. (Českých Budějovicích, Ostravě a Ústí nad Labem) podstoupí v průběhu realizace projektu různé rekvalifikační zkoušky, díky kterým si rozšíří pole působnosti ve svářečské činnosti.

V průběhu února až března byli vybráni dodavatelé školení a kurzů realizovaných v rámci jednotlivých aktivit. Realizační tým projektu tak v průběhu března zahájil postupně jednotlivé kurzy pro cílovou skupinu. Kurzy kromě České Třebové, kde se uskuteční velká většina odborných kurzů pro strojvedoucí, probíhají také v Českých Budějovicích, Mostě, Ostravě, Plzni a Znojmě.

Dodavatelem odborných kurzů pro strojvedoucí je Dopravní vzdělávací institut, a.s., dodavatelem jazykových kurzů němčiny a polštiny pro strojvedoucí se stala společnost Skřivánek, s.r.o. Výběrové řízení na vzdělávání svářečů bylo rozděleno do třech částí dle lokality Středisek oprav kolejových vozidel. Pro SOKV Ústí nad Labem tak bude zkoušky pro svářeče realizovat společnost BIS Czech, s.r.o. v Mostě, pro SOKV Ostrava společnost Dopravní vzdělávací institut, a.s., v České Třebové a pro SOKV České Budějovice společnost EGE, s.r.o., přímo v Českých Budějovicích.

Dne 31.5.2010 bylo podepsáno Rozhodnutí o změně č. 1 rozhodnutí o poskytnutí dotace na tento projekt. Realizační tým projektu proto rozšířil vzdělávací aktivity o další intenzivní kurzy německého jazyka pro 21 strojvedoucích a také o publikaci, která bude vhodně doplňovat právě realizované kurzy jak německého, tak i polského jazyka. Touto publikací bude Polsko-německo-český slovník železniční nákladní přepravy, který nabídne trojjazyčnou mutaci nejběžnější slovní zásoby používané při výkonu železničních profesí, včetně specifické terminologie. Projekt, jehož doba realizace byla prodloužena o dva měsíce, byl zároveň rozšířen o přeškolovací kurz pro vícesystémové elektrické trakce E3 pro 30 strojvedoucích a zkoušky a kurzy defektoskopie pro svářeče.

Závěrečná prezentace (pdf)

Kontakt:
Ing. Hana Vágnerová - manažerka projektu
tel.:9722 42083
HRprojekty@cdcargo.cz


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics