Dřevo a papírenské výrobky

Přepravována je zejména vytěžená dřevní hmota z lesů v ČR z mnoha míst nakládky na celé síti, která se v čase mění podle míst těžby. Tyto přepravy jsou doplňovány importními přepravami dřeva z okolních států, například Polska nebo Litvy. Příjemcem tohoto zboží je dřevozpracující a papírenský průmysl jak v ČR, tak i zahraničí, zejména v Rakousku.

Dále je přepravováno řezivo a dřevní štěpka, pro její přepravy je zpravidla využívána technologie Innofreight.

Papír je přepravován z některých českých papíren, například Štětí, Větřní, a to především v exportu a též tranzitu ze Skandinávie. Tyto přepravy jsou v menší míře doplňovány návozy recyklovaného sběrového papíru zpět do papíren.

Největšími zákazníky v této komoditě jsou Wood & Paper, Silva CZ, Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., Stora Enso Wood Products Planá s.r.o. a další.

Kontakt

Dovoz dřeva z Běloruska a Ruska

V souvislosti se zvyšujícím se zájmem o dovoz dřeva z Běloruska a Ruska do České republiky nabízí ČD Cargo zajištění těchto přeprav ve skupinách vozů i v ucelených vlacích. Součástí nabídky je:

  • zajištění železniční přepravy v Bělorusku a Rusku
  • zajištění překládky v terminálu v Małaszewicích
  • zajištění železniční přepravy v Polsku a samozřejmě po České republice
  • zajištění železniční přepravy tranzitem přes Českou republiku do Rakouska a na Slovensko
  • další doplňkové služby, jako např. celní odbavení.

Velkou výhodou je realizace přeprav na paletových nástavbách Innofreight, které odstraňují nevýhody doposud používaných vysokostěnných vozů (obtížná vykládka, nižší ložná hmotnost apod.).

Kontakt:

Nakládka dříví - všeobecná pravidla

Pro základní orientaci v nakládce a zajištění kmenového dříví v železničních nákladních vozech jsme připravili krátký výtah pravidel s upozorněním na závady, které se v provozu ČD Cargo, a.s. opakovaně vyskytují.

Veškeré informace k předmětné problematice jsou uvedeny v Nakládacích směrnicích UIC svazek 2 zboží část 2.1

Příklady nakládání platné pro kmenové dříví a kulatinu najdete v aplikaci HelpLoad.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics