Aktuality

Drážní úřad potvrdil, že technický stav i modernizace vozů SMK pro provoz společností ČD Cargo je v pořádku

Drážní úřad na základě provedených šetření neshledal žádné závažné nedostatky ani důvody pro zahájení správního řízení. Informaci o výsledku předal úřad společnosti ČD Cargo oficiálním dopisem. Šetření prováděl na základě podnětů, jenž zpochybňovaly technický stav vozů a průběh modernizace vozů společnosti SMK mimo jiné i v závodě Vagónka Louny a.s.

Zakázku modernizace vozů společností SMK a jejich následný pronájem společnosti ČD Cargo na jaře letošního roku napadl bývalý dodavatel společnosti. Abychom vyvrátili pochybnosti šířící se mediálním prostorem, nechalo ČD Cargo ověřit celou zakázku i technický stav modernizovaných vozů u dvou nezávislých technických expertů a zadalo též ekonomický audit. Výsledky nezávislých posudků jasně prokázaly vysokou technickou kvalitu modernizace i ekonomickou výhodnost zakázky.

Výsledek nejnovějšího šetření Drážního úřadu předešlé závěry potvrdil. Inspektoři Drážního úřadu provedli místní šetření v opravárenském závodě a od všech subjektů shromáždili veškerou dokumentaci týkající se modernizace vozů. Po prošetření všech skutečností nebyly shledány žádné závažné nedostatky ani důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední ani v jednom ze dvou podnětů.

Kontakt pro média:

Tomáš Fiala
tel. 775 178 525
tomas.fiala@amic.czInfolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby