Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. změna č. 16

S účinností od 01.01.2023 vydává akciová společnost ČD Cargo úplné znění Smluvních přepravních podmínek ČD Cargo, a.s. (SPP) po změně č. 16.

Předmětem změny č. 16 SPP je zejména doplnění Přílohy č. 20, která stanovuje souhrn povinností při obsluze manipulačních míst a zásady pro vzájemnou odevzdávku železničních vozů při nakládce a vykládce, a nahrazuje doposud sjednávané Dohody o obsluze manipulačního místa. Další změny v textu jsou provedeny v kapitole 2.20 (Přepravní překážky) a v Příloze 8 (plombování cisternových vozů).

Změny v textu jsou barevně odlišeny.

Úplné znění SPP se zapracovanou Změnou č. 16 je přístupné na internetové adrese www.cdcargo.cz - Čím se řídíme - Přepravní podmínky.Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics

ČD Cargo

Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby