ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, AEO, ECM, SQAS

ČD Cargo, a.s., má zaveden a udržuje integrovaný systém řízení dle ISO z důvodu vůle po neustálém zlepšování poskytovaných služeb. Základními dokumenty integrovaného systému řízení dle ISO jsou:

Plnění požadavků definovaných příslušnými standardy ISO osvědčují certifikáty:

 • ISO 9001
  (QMS = Quality Management Systém) je certifikát, který osvědčuje plnění požadavků na systém řízení a kontroly kvality orientovaný na kvalitu poskytovaných služeb. Podle tohoto standardu je společnost ČD Cargo, a.s., certifikována od února 2007.
   
 • ISO 14001
  (EMS = Environmental Management Systém) je certifikát, který osvědčuje plnění požadavků na systém environmentálního managementu orientovaný na životní prostředí. Podle tohoto standardu je ve společnosti ČD Cargo, a.s., certifikována oblast opravárenství od listopadu 2008.
   
 • ISO 45001
  (SMS = Safety Management Systém) je certifikát, který osvědčuje plnění požadavků na systém bezpečnosti při práci orientovaný na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Podle tohoto standardu je společnost ČD Cargo, a.s., certifikována od prosince 2012.
   
 • ISO 50001
  (EnMS = Energy Management Systém) je certifikát systému hospodaření s energií. Podle tohoto standardu je společnost ČD Cargo, a.s., certifikována od října 2017.
   

V zájmu stálého zlepšování služeb společnost ČD Cargo, a.s., získala a udržuje i certifikace nebo atestace podle dalších standardů nebo specifikací, zejména:

 • SQAS Core and Rail Specific
  (SQAS = Safety & Quality Assessment System) je atest osvědčující kvalitu a bezpečnost při přepravě chemických látek po železnici. Držitelem tohoto atestu je společnost ČD Cargo, a.s., od března 2015.
   
 • Osvědčení AEO
  (Authorized Economic Operator – Oprávněný hospodářský subjekt) je nejvyšší stupeň osvědčení „Zjednodušené celní postupy/Bezpečnost a zabezpečení", které vydává Celní správa. Společnost ČD Cargo, a.s., je držitelem tohoto osvědčení od září 2009.
   
 • Osvědčení pro funkce údržby a
  Osvědčení pro subjekt odpovědný za údržbu
  dokladují splnění podmínek (soulad se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/779) pro výkon činností ECM železničních vozidel (lokomotivy, osobní vozy, nákladní vozy, speciální vozidla a traťové stroje).
   

Představitelem vedení ČD Cargo, a.s., pro kvalitu a environment dle ISO 9001 a ISO 14001 je:

 

Kontakt


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics