Řídící orgány společnosti

Představenstvo

Představenstvo Představenstvo se při své činnosti řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy, stanovami společnosti, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v...

Výbor pro audit

Výbor pro audit Výbor pro audit v rámci své působnosti sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, v této souvislosti výbor pro audit rovněž sleduje integritu...

Dozorčí rada

Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který se při své činnosti řídí občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny schválenými valnou...

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics