Zákonné povinnosti

Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Je-li kupujícím či příjemcem služby od společnosti ČD Cargo, a.s. spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy či smlouvy o poskytnutí služby v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, přičemž subjektem takového mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Informace pro Drážní úřad

V souladu se zněním Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/59/ES ze dne 23.10.2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství je každý dopravce povinen zpřístupnit údaje z rejstříku vydaných osvědčení.

Ochrana osobních údajů

V rámci činnosti ČD Cargo, a.s., IČO 28196678, se sídlem Jankovcova 1569/2c, PSČ 17000, Praha 7, dochází ke zpracování osobních údajů, které je prováděno v souladu s právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Uvedeným dokumentem, který bude pravidelně aktualizován, Vám ČD Cargo, a.s., poskytuje informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Dotace na přepravy jednotlivých vozových zásilek a kombinované přepravy v nákladní železniční dopravě v Rakousku

Upozorňujeme, že BMVIT zahájila po usnesení s Evropskou Komisí C (2012) 5067 ze dne 25. července 2012 „Dotační program pro poskytování služeb nákladní železniční dopravy ve vybraných produktových službách v Rakousku“. Aktuální podmínky pro financování a jejich výši naleznete na stránkách ministerstva BMVIT www.bmk.gv.at.


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics