Specifické vzdělávání interních lektorů a zaměstnanců (strojvedoucích) v oblasti technických znalostí modernizovaných lokomotiv společnosti ČD Cargo, a.s.

Základní údaje o projektu

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00289
Číslo a název výzvy: B3, EDUCA IV
Číslo a název oblasti podpory: 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Číslo a název prioritní osy: 1 Adaptabilita
Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Období realizace projektu: 1. březen 2014 – 30. duben 2015
Rozpočet projektu: 2 289 105,60 Kč
Dotace z prostředků ESF a státního rozpočtu: 2 289 105,60 Kč

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření komplexního systému specifického vzdělávání zaměstnanců ČD Cargo spočívající ve školení technických vlastností dvou modernizovaných hnacích vozidel společnosti 753.7 a 363.5).

Školení je založeno na konceptu Blended learning, který je postaven na účinné kombinaci prezenční výuky s elektronickým kurzem a dalšími prvky elektronického vzdělávání. Samotnému školení předchází tvorba náplně obou školení a školícího materiálu pro prezenční výuku, dále odborní metodici proškolí interní lektory (cílová skupina), kteří poté provedou prezenční školení provozních zaměstnanců - strojvedoucích (hlavní cílová skupina).

Cílem je prohloubení kvalifikace členů cílových skupin prostřednictvím dalšího profesního specifického vzdělávání včetně přípravy interních lektorů.

V rámci projektu vytvoří realizační tým za podpory externího dodavatele dva elektronické kurzy, které svým obsahem zaměří na vizualizaci obou hnacích vozidel s podporou interaktivní formy zpracování.

Aktualita č.1 (pdf)

Aktualita č.2 (pdf)

Závěrečná prezentace (pdf)


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics