Mimořádné zásilky

Za mimořádné se na železnici považují ty zásilky, které některému na přepravě zúčastněnému dopravci nebo některému podniku železniční infrastruktury působí zvláštní potíže s ohledem na železniční zařízení nebo vozy; a to vzhledem ke svým mimořádným rozměrům, své hmotnosti nebo svým specifickým vlastnostem. Proto mohou být přijaty k přepravě jen za zvláštních technických nebo provozních podmínek, které musí být předem projednány mezi všemi na přepravě zúčastněnými železničními podniky.

Jsou to zejména zásilky překračující ložnou míru (PLM), zásilky překračující stanovenou traťovou třídu, náklady, jejichž zajištění neodpovídá Nakládacím směrnicím UIC, železniční vozidla na vlastních kolech, která smějí být dopravována jen za zvláštních provozních podmínek atd. Pro zajištění přeprav mimořádných zásilek je určena pracovní skupina PREMIZA, která na základě podkladů získaných od zákazníka hledá optimální možnosti pro přepravu dané zásilky po železnici, projednává jejich přepravu s navazujícími dopravci a úzce spolupracuje se skupinou mimořádných zásilek odboru prodeje.

Vhodné řady vozů

Pro přepravu mimořádných zásilek je možné použít např. vozy typu Kns, Res, Smmps, Uaaik.

Kontakty

Přeprava mimořádných zásilek

Kratochvílová Eva
ČD Cargo, a. s.   fax (+420) 972 244 134
Křižíkova 552/2   pevná linka 972 244 526
18600 Praha 8   mobilní telefon 725 820 151
    email Eva.Kratochvilova@cdcargo.cz

Soubory ke stažení


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics