O nás

O společnosti

O společnosti Společnost ČD Cargo, a.s., vznikla jako dceřiná společnost Českých drah, a.s. dne 1. prosince 2007, a to vkladem části nákladní dopravy ČD, a.s. Naše společnost v České republice zaměstnává necelých 7 000 osob. Jsme největší český železniční dopravce....

Historie železniční nákladní dopravy v České republice

Historie železniční nákladní dopravy v České republice Prvotním posláním železniční dopravy byla přeprava nákladů, uhlí, dřeva, soli a dalších nerostných surovin, zpravidla mezi jednotlivými průmyslovými a obchodními centry. V některých dolech a hutích v Anglii se primitivní...

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, AEO, ECM, SQAS

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, AEO, ECM, SQAS ČD Cargo, a.s., má zaveden a udržuje integrovaný systém řízení dle ISO z důvodu vůle po neustálém zlepšování poskytovaných služeb. Základními dokumenty integrovaného systému řízení dle ISO jsou: Politika integrovaného...

Vize a cíle

Vize a cíle Strategickým cílem společnosti ČD Cargo, a.s., je zachovat si vedoucí pozici na trhu železniční nákladní dopravy v České republice a ve středoevropském regionu a současně být efektivní zákaznicky orientovanou společností. Základní cíle společnosti ČD Cargo, a.s.: ...

Řídící orgány společnosti

Řídící orgány společnosti

Vedení společnosti

Vedení společnosti Generální ředitelství (GŘ) Úsek v přímé řídící působnosti představenstva společnosti / ředitelé odborů Předseda představenstva Ing. Tomáš TÓTH Odbor právní a compliance Mgr. Lukáš STRNAD   ...

Jednotky organizační struktury

Jednotky organizační struktury Generální ředitelství (GŘ) - centrální úroveň úsek v přímé řídící působnosti představenstva společnosti Niederlassung Wien Niederlassung Deutschland úsek obchodu úsek provozu úsek finančního ředitele Oblastní provozní...

Dceřiné společnosti

Dceřiné společnosti Své služby nabízí akciová společnost ČD Cargo i v zahraničí prostřednictvím dceřiných společností. ČD Cargo, a.s., vlastní majetkový podíl celkem ve 14 společnostech. V pěti z nich je ČD Cargo 100% vlastníkem, v ostatních společnostech disponuje majoritním či...

Projekty

Projekty V současné době, kdy se svět nachází před řešením zásadní otázky v oblasti enviromentální politiky, se ČD Cargo stává důležitým hráčem v oblasti efektivní přepravy nejrůznějšího druhu materiálu v rámci celé Evropy. Z ohledu na rozvoj snahy vytvořit efektivní dopravu v rámci celé...

Výběrová řízení

Výběrová řízení Zde jsou umístěna výběrová řízení ČD Cargo, a.s.

Zákonné povinosti

Zákonné povinnosti Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů Je-li kupujícím či příjemcem služby od společnosti ČD Cargo, a.s. spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy či smlouvy o poskytnutí služby v souladu se zákonem...

Politiky společnosti

Politiky společnosti Politika bezpečnosti informací Etický kodex dodavatele ČD Cargo Bezpečnostní politika ČD Cargo Oznamování protiprávního jednání

ESG

Uhlíková stopa ČD Cargo Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatické změny. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají určité aktivitě či výrobku. V případě podniku stanovuje...

Dluhopisy

Dluhopisy dluhopisový program dluhopisový program - aktualizace 2015 dluhopisový program ČD Cargo, a.s. s dobou trvání 10 let (s platností od 5. 5. 2021) prospekt dluhopisů ČD Cargo - 2016 prospekt dluhopisů ČD Cargo - 2018 UniCredit Bank doplněk programu ...

Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics