Přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s.

Účinnost od 21.3.2014

Změna 16 účinná od 1.1.2023

Nejdůležitější změny

  • doplněna Příloha č. 20 SPP nahrazující doposud sjednávané Dohody o obsluze manipulačního místa a obsahující zásady pro vzájemnou odevzdávku železničních nákladních vozů včetně odpovídajících změn v základním textu SPP;
  • aktualizován text článku 2.20.6 v případě jízdy zásilek odklonem při přepravních překážkách;
  • v Příloze 8 (plombování) doplněna zásada pro plombování výpustných ventilů cisteren.

Rizika

 

Zvláštní přepravní podmínky

Tabulka zvláštních podmínek podeje pdf, xls

 

Jednotné obchodně přepravní podmínky pro vlečky (JOPP)

Účinnost od 1.7.2022


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics