Přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s.

Účinnost od 21.3.2014

Změna 17 účinná od 1.1.2024

Nejdůležitější změny

  • čl. 2.20.6: doplnění textu pro výrazně náročnější trasu při odklonových přepravách;
  • Kapitola 3.1: rozšíření zvláštních přepravních podmínek i pro dodej zásilek;
  • Kapitola 3.13: změny v celní oblasti;
  • Příloha 5: umožnění elektronického podpisu v případě elektronického odbavení zásilek;
  • Příloha 15: Tabulka pro zvláštní přepravní podmínky rozšířena i pro dodej zásilek.

Rizika

 

Zvláštní přepravní podmínky

Tabulka zvláštních podmínek podeje

nová verze s účinností od 1.7.2024

 

Jednotné obchodně přepravní podmínky pro vlečky (JOPP)

Účinnost od 1.7.2022


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

+420 226 066 066
ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

00:00 - 24:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics