Přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s.

Účinnost od 21.3.2014

Změna 14 účinná od 1.12.2020

Nejdůležitější změny

 • úprava textu pro provoz „tichých“ vozů,
 • upřesněny zásady pro podej zásilek ve skupinách vozů,
 • doplněno ustanovení o výpočtu dovozného pro prázdný běh neposkytnutého vozu, který nebyl vázán na ložený běh uskutečněný dopravcem ČD Cargo,
 • upřesnění textu pro výběr částek, které nevznikly z viny ČD Cargo, např. při ložných závadách nebo problémech při včasném neuvolnění místa nakládky.

Smluvní přepravní podmínky (SPP)

přílohy:

 1. Přihláška nakládky
 2. Elektronická přihláška nakládky
 3. Nákladní list pro vnitrostátní přepravu
 4. Výkaz vozů
 5. Elektronické odbavení vozových zásilek
 6. Pokyny k sepisování plných mocí
 7. Hmotnost obsahu vozových zásilek
 8. Plombování
 9. Odevzdávkový list, Návratový list
 10. Podmínky úhrad výkonů a služeb poskytnutých dopravcem ČD Cargo a urovnání fakturovaných částek
 11. Dodatečný návrh
 12. Objednávka přepravy mimořádných zásilek
 13. Zásady pro vyhlašování ZAN
 14. Zjišťování radioaktivity vozových zásilek
 15. Tabulka zvláštních podmínek podeje
 16. Krátkodobé držení vozu
 17. Prohlášení odesílatele
 18. Protokol o technické prohlídce vozu
 19. Vlaky „Ad hoc“

Změna 15 účinná od 1.7.2022

Nejdůležitější změny

 • vymezení platnosti SPP na území České republiky;
 • upřesnění údajů pro objednávání mimořádných zásilek;
 • doplnění zásad pro vyplňování Odevzdávkových a Návratových listů.

Rizika

 

Zvláštní přepravní podmínky

Tabulka zvláštních podmínek podeje pdf, xls

 

Jednotné obchodně přepravní podmínky pro vlečky (JOPP)

Účinnost od 1.7.2022

Účinnost od 1.7.2013


Infolinka

+420 972 242 255
info@cdcargo.cz

pondělí - pátek
8:00 - 16:00 hod.


Zákaznické
centrum

ZakaznickeCentrum@cdcargo.cz

pondělí - pátek
7:00 - 18:00 hod.


   

 

ČD Cargo Logistics